Polecane

Archive for the ‘Biznes w Polsce’ Category

Darmowe konto firmowe

Obecnie na polskim rynku istnieją trzy banki, które oferują prowadzenie rachunek firmowy za darmo. Prowadzenie rachunku firmowego za darmo oznacza darmowe przelewy, rak opłat za wypłaty z bankomatów oraz brak opłat za samo posiadanie karty i za prowadzenie rachunku. Pojawienie się nowych banków, które obniżają opłaty za prowadzenie rachunku, a nawet oferują prowadzenie konta całkowicie za darmo zmusza inne banki do obniżenia opłat bankowych za prowadzenie rachunku. Do tej pory w Polsce płaciło się za prowadzenie rachunku nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie jeśli prowadziło się niewielką firmę. W najgorszej sytuacji są te osoby, które prowadzą firmę, której obroty opierają się na żywej gotowce – wtedy takie osoby nie mogą płacić kartą, dlatego banki zazwyczaj będą sobie życzyły wysokich opłat za prowadzenie takiego rachunek firmowy. teoretycznie najmniej płacą ci, którzy robią niewiele przelewów z konta na konto oraz ci, którzy płacą często kartą w swoim obrocie gospodarczym.

Czy debet jest opłacalny?

Warto korzystać z kredyty konsolidacyjne bez bik jedynie wtedy, kiedy chcesz zadłużyć się na krótki czas i kiedy chcesz szybko spłacić swoje zadłużenie oraz wtedy, kiedy kwota twojego zadłużenia nie jest wysoka. Większość osób, które korzystają z debetu, zadłużają się na kwotę na przykład dwustu złotych pod koniec miesiąca i po kilku dniach na ich konto spływa wynagrodzenie za pracę niwelując jakiekolwiek długi. Est to wtedy opłacalne, bo za całą operację płacimy być może około pięć złotych. Jeśli odsetki od naszego debetu naliczane są pod względem dostępnego salda na rachunku, wiedzmy,że banki wliczają przyznany debet do kwoty salda. Jeśli więc mamy w saldzie pięćset złotych na plusie, oznacza to, że nasze rzeczywiste saldo przy debecie czterysta złotych równa się jedynie sto złotych. Jest to bardzo ważna informacja dla klientów banku, a ta informacja jest niestety zatajana przez banki, a przynajmniej nie eksponowana. kredyty konsolidacyjne bez bik są opłacalne bardziej niż karta kredytowa jeśli mamy bardzo długi okres niespłacania kredytu.

Płynność finansowa firmy

Jeśli nie chcesz dopuszczać do zaniechania płatności w firmie, musisz znaleźć sposób na księgowość w firmie. Najczęściej przedsiębiorcy sięgają po kredyty, które mają uzdrowić niejako sytuację w firmie. Kluczową kwestią w dbaniu o ciągłość finansową firmy jest rozpoznanie potrzeb finansowych w połączeniu z możliwościami – jeśli dobrze analizujemy pod tym względem naszą sytuację, pewne jest, że nie będziemy zbyt często borykali się z problemami finansowymi w naszej firmie. Warto reagować na wszelkiego rodzaju opóźnienia w firmie aby uniknąć kłopotów związanych z późniejszym brakiem księgowość w firmie Żadna karta kredytowa ani debet ani pożyczki i kredyty nie będą w stanie podnieść nas na nogi, bo są to produkty bankowe wysoko oprocentowane. Inny skuteczny sposób na sukces we własnej firmie to egzekwowanie wpłat na nasze konto od naszych wierzycieli i osób, które mają wobec nas zobowiązania finansowe. Najlepiej jest, jeśli oni mają krótszy termin spłaty zobowiązań finansowych wobec nas niż nasz termin spłaty naszych długów wobec innych osób.

Stawki podatku VAT

Przedsiębiorcy, którzy są płatnikami VAT,muszą rozliczać się z urzędem skarbowym na podstawie swojego obrotu. Przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT jest więc obrót. Stawki VAT mają różną wysokość. Obrotem jest kwota, która powstała po odjęciu od niej podatku VAT zapłaconego. Jeśli pobierasz zaliczkę przed wydaniem towaru, podatkiem VAT jest kwota, która została obliczona na podstawie owej zaliczki, dlatego można powiedzieć, że zaliczka to obrót, o ile jest ona wyższa niż połowa ceny towaru albo usługi. Obrót zmniejsza się poprzez rozmaite koszty dodatkowe, takie jak zwroty towaru, koszty przesyłki owego towaru zwróconego, ale także wszelkie inne koszty przesyłki towaru. Obrót zmniejsza się poprzez korekty faktur oraz poprzez udzielone rabaty, bonifikaty. Jeśli chodzi o import towarów, podstawą opodatkowania jest wartość celna towaru powiększona o zło, które trzeba zapłacić oraz podatek akcyzowy. Stawki VAT obecnie obowiązujące w naszym państwie to 23%, &% oraz 3% i 0%. Należy sprawdzić w treści ustawy owe stawki.

Konsekwencje wzrostu płacy minimalnej

Wzrost minimalnej pensji oznacza dla pracodawców zwiększone koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Zwiększają się bowiem koszty związane z zatrudnianiem pracowników. Dlatego zwiększenie pensji minimalnej jest dobre dla pracowników, którzy mają zapewnione stałe posady, jednak nie jest to sytuacja sprzyjająca dla osób, które dopiero będą szukały pracy. Zwiększające się koszty zatrudniania powodują, że pracodawcy chętniej proponują wypowiedzenie umowy o pracę zlecenia lub wypowiedzenie umowy o pracę o dzieło swoim pracownikom. Oznacza to, że podczas naszej pracy nie mamy odprowadzanych żadnych świadczeń co miesiąc. Być może jest to nawet pozytywna sprawa zważywszy na to, że nasz ZUS to i tak studnia bez dna i lepiej jest zabezpieczać się prywatnie na emeryturę. Jednak składka na emeryturę to nie wszystko. Trzeba być ubezpieczonym aby skorzystać z leczenia na przykład w Polsce. Obecnie ci wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników, płacą w stosunku roku prawie 1800zł kosztów. Za rok kwota ta będzie opiewała już na 1931 zł. Jeśli ktoś ma wielkie przedsiębiorstwo zatrudniające ludzi, zwyżka będzie dotkliwie przez niego odczuwana.

Jak spłaca się debet?

Nie każdy z nas wie, że kredyty przez internet to jedna zn najbardziej przyjaznych form pożyczkowania dla nowych firm oraz dla każdego, kto potrzebuje nagle pieniędzy. Po pierwsze, jeśli chcesz mieć debet, wystarczy że zgłosisz się do swojego banku. Chodzi o bank, w którym masz konto. Bank rozważy twoją prośbę o debet i przyzna ci taki limit, który będziesz mógł jako kredytobiorca w ocenie banku spłacić. Limit możesz odnawiać stale. Jeśli na twoje konto nie będą spływały żadne pieniądze, będą ściągane od ciebie odsetki za debet. Wysokość odsetek jest uzależniona od tego jak oprocentowany jest twój debet. Jeśli masz debet z oprocentowaniem 17 % w skali roku oznacza to, że każdego dnia z twojego konta będzie pobierane około 9 groszy. Jeśli zwiększysz limit swojego debetu, będziesz płacić podwójnie. Wszystko proporcjonalnie do wysokości twojego zadłużenia. kredyty przez internetto pieniądze, którymi bank pozwala ci obracać w ramach przedłużenia twojego konta. Trzeba jednak pamiętać, że każda twoja wpłata na konto zmniejsza zadłużenie.

Wpływy na konto w obcych walutach

Przy obliczaniu podatku dochodowego bierze się pod uwagę to, czy waluta, w jakiej dokonywane był przelewy na nasze konto była polska, czy była to obca waluta. Jeśli była to obca waluta należy obliczyć wartość środków zlokalizowanych na koncie. Wartość oblicza się wedle kursu wydanego przez NBP. Jeśli nie ma możliwości uzyskania informacji o kursie, po którym została zdeponowana waluta w dniu dokonania i otrzymania przelewu, to uzyskuje się informacje o średnim kursie wydanym przez NBP w dniu roboczym poprzedzającym otrzymanie przelewu przez podatnika. Czasami powstają różnice ze względu na to, że w dniu wpływu na konto średni kurs może być inny niż w dniu, w którym dokonywano przelewu. Fiskus dokładnie sprawdza w jakim kursi zostały obliczone sumy, które wpłynęły podatnikom na konta. Porównuje te liczby z faktycznymi obowiązującymi w danym dniu kursami i następnie nalicza najczęściej niestety karę, bo prawie zawsze wychodzą w ten sposób nieścisłości, najczęściej nieświadomie powodowane przez podatników.

Koszty prowadzenia działalności

Koszty prowadzenia działalności to koszty takie jak reklama, ale już nie koszty reprezentacyjne. Aby odróżnić te dwie kwestie posłużmy się przykładem. Kosztami reprezentacyjnymi są na przykład kolacje albo dawanie drogich prezentów i tego nie można wliczyć w koszty prowadzenia działalności, jeśli jednak dajemy naszemu klientowi drobny upominek, na którym zawarte jest logo firmy, tak jak długopis, wtedy można zakup takiego gadżetu potraktować jako koszt uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodu tak samo może być reklama, na przykład prasowa, internetowa, a także telewizyjna i radiowa. Kosztem uzyskania przychodu może być udział w targach branżowych. Udział w takich targach jest obwarowany stosownymi opłatami i należy właśnie na nie wziąć sobie fakturę. Jeśli chcemy wrzucić w koszty organizacje i koszty spotkania, w tym poczęstunek, obiad i alkohol , który dajemy podczas takiego spotkania, powinno to być spotkanie, na którym będziemy prezentowali nasze produkty. Nie mogą to być towarzyskie spotkania, a nawet negocjacje.

Zwrot kosztów przejazdu pracownikowi

Jeśli twój pracownik musi dojeżdżać codziennie do pracy, może ubiegać się u ciebie zwrot kosztów przejazdu. Jeśli jest to delegacja, która odbywa się raz na jakiś czas, to jako pracodawca musisz zgodzić się na pokrycie kosztów noclegu wyżywienia oraz dojazdu pracownika do pracy. Musisz jednak mieć wszelkiego rodzaju rachunki i paragony aby móc udowodnić wszelkie poniesione koszty. Jeśli twój pracownik wyjeżdża, musisz sam określić mu środki transportu. Zwracając pieniądze pracownikowi za dojazd, musisz uwzględnić to ile kosztował bilet na pociąg albo autobus. Koszt powinien uwzględniać to jakiego rodzaju ulgi przysługują twojego pracownikowi, bez względu na to z jakiego tytułu są to ulgi, na przykład nie ma znaczenia czy to ulga studencka czy ulga z tytułu kalectwa udokumentowanego. Jeżeli pracownik ponadto ponosi koszty dojazdu środkami komunikacji miejskiej, można zwrócić mu pieniądze z tego tytułu w wysokości dwudziestu procent dziennej diety. Musi on jednak posiadać wszelkiego rodzaju bilety.

Raport dobowy po północy

Jeśli prowadzisz księgę przychodów i rozchodów, musisz codziennie dokonywać w niej zapisów. Można oczywiście zlecić to biurowi podatkowemu, które będzie robiło to raz na miesiąc. Niekoniecznie chodzi tutaj o to w jaki sposób zapisujemy, tylko o kolejność wystawiania rachunków albo paragonów oraz kolejność otrzymywania faktur. Przepisy prawa mówią o tym, że nie można ewidencjonować w przychodach i rozchodach raportu dobowego za określony dzień jeśli raport handlowy został sporządzony po północy. A więc musimy ewidencjonować jednego dnia tyko to, co zostało raportowane danego dnia do północy. Jeśli stosujemy kasę fiskalną i drukujemy raport dobowy przed północą, dokonujemy ewidencji tego samego dnia. Jeśli natomiast sporządzamy taki raport handlowy po północy, musimy już ewidencjonować wszystko na dzień następny i po tym względem się rozliczać z urzędem skarbowym. Ma to wielkie znaczenie czasami jeśli chodzi o daty graniczne, czyli jeśli nie zdarzymy sporządzić raportu przed północą ostatniego dnia miesiąca.