Sprzedaż Twinpigsu prezydent Żor prowadzi jak mafijne interesy [dokumenty]

Czym się różni mafia, rodziny mafijne od władz państwowych i samorządowych? Te pierwsze nie zostawiają żadnych śladów, a władza każde spotkanie, każde działanie musi dokumentować. W Żorach władza działa jak mafijna rodzina: nikt nie ewidencjonuje i nie dokumentuje działań prezydenta miasta i jego urzędników w ramach sprzedaży Miasteczka Twinpigs. Przynajmniej tak oficjalnie twierdzi sam prezydent… więcej Sprzedaż Twinpigsu prezydent Żor prowadzi jak mafijne interesy [dokumenty]

Niejasności przy sprzedaży karuzeli Żorzanka. Radni wprowadzeni w błąd przez prezydenta miasta i prezesa spółki Nowe Miasto [dokumenty]

Znów prezes spółki Nowe Miasto i prezydent Socha działając wspólnie i w porozumieniu „wykiwali” radnych przy przekazywaniu środków z budżetu miasta na zakup karuzeli Żorzanka. Pieniądze, które miały pomóc spółce Nowe Miasto w funkcjonowaniu w kwietniu i maju tego roku zostały faktycznie przekazane spółce dopiero pod koniec… czerwca! Udostępniamy wszystkim mieszkańcom Żor dokumenty dotyczące sprzedaży karuzeli… więcej Niejasności przy sprzedaży karuzeli Żorzanka. Radni wprowadzeni w błąd przez prezydenta miasta i prezesa spółki Nowe Miasto [dokumenty]

Jak prezydent Socha z prezesem miejskiej spółki żorskich radnych „wykiwali”

Miała być cudna, nowa hala koncertowo-bankietowa, a w niej miały być koncerty, niespotykane atrakcje, piękne spektakle, restauracja, sala szkoleniowa, atrakcje dla dzieci. Wszystko na 1300 m.kw. niedokończonej konstrukcji rollercoastera w Miasteczku Westernowym. Taką wizję nowej inwestycji roztoczył przed żorskimi radnymi we wrześniu 2017 roku prezes spółki komunalnej, Arkadiusz Tomaszewski, by otrzymać od Rady Miasta gwarancje… więcej Jak prezydent Socha z prezesem miejskiej spółki żorskich radnych „wykiwali”

Zarząd Nowego Miasta znów stanie przed sądem za odmowę udostępnienia informacji

Zarząd miejskiej spółki Nowe Miasto (Miasteczko Westernowe, Aquarion, Muzeum Ognia, karuzela Żorzanka) w sprawozdaniu za 2017 rok tłumaczy trudną sytuację finansową tym, że „istotnym obciążeniem są koszty odsetek od zadłużenia finansowego oraz wzrost kosztów usług obcych”. Być może to skutek nie stosowania przez spółkę komunalną przetargów przy zamawianiu dostaw, usług i robót budowlanych. Miejska spółka nie… więcej Zarząd Nowego Miasta znów stanie przed sądem za odmowę udostępnienia informacji

Ponad 20 mln zł strat miejskiej spółki Nowe Miasto w cztery lata!

Żorska spółka należąca w całości do Gminy Miejskiej Żory zamknęła rok 2017 stratą w wysokości 4,659 mln zł! Łącznie od 2014 roku straty tej spółki komunalnej wynoszą już ponad 20,4 mln zł! Nie pomogła Nowemu Miastu nawet sprzedaż działki w centrum miasta wraz z budynkiem i wyposażeniem dawnego Hotelu Żory za 7,5 mln zł. Sprawę… więcej Ponad 20 mln zł strat miejskiej spółki Nowe Miasto w cztery lata!

Zawnioskowaliśmy do Rady Miasta o kontrolę działalności prezydenta Żor odnoście spółek komunalnych

Żorscy radni na sesji 24 maja tego roku rozpatrzą wniosek stowarzyszenia Grupa Działamy o przeprowadzenie kontroli działań prezydenta miasta, Waldemara Sochy w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad miejskimi spółkami oraz prawidłowości powoływania członków Rad Nadzorczych spółek komunalnych. Zdecydowaliśmy się zawnioskować o przeprowadzenie kontroli, po tym, jak odkryliśmy i ujawniliśmy sprzedaż w 2017 roku części ZTK… więcej Zawnioskowaliśmy do Rady Miasta o kontrolę działalności prezydenta Żor odnoście spółek komunalnych

Wygraliśmy w sądzie z miejską spółką Nowe Miasto sprawę o dostęp do informacji o jej finansach i zadłużeniu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił decyzję Zarządu Nowego Miasta, odmawiającą udostępnienia nam informacji publicznej dotyczącej działalności, finansów i zadłużenia tej żorskiej spółki komunalnej. Orzeczenie sądu zapadło po wniesieniu przez stowarzyszenie Grupa Działamy skargi na Zarząd Nowego Miasta. Tym samym WSA w Gliwicach potwierdził konstytucyjne prawo mieszkańców Żor do wiedzy o tym, jak Zarządy i… więcej Wygraliśmy w sądzie z miejską spółką Nowe Miasto sprawę o dostęp do informacji o jej finansach i zadłużeniu

Udostępniamy dokumenty finansowe miejskiej spółki Nowe Miasto – 15 mln zł strat za 2014-2016

Zarząd spółki Nowe Miasto sp. z o.o. (Miasteczko Westernowe, Aquarion, Muzeum Ognia, karuzela Żorzanka) nadal nie chce udostępnić stowarzyszeniu Grupa Działamy i mieszkańcom Żor dokumentów finansowych miejskiej spółki. Dokładnie przeszukaliśmy BIP żorskiego magistratu i odnaleźliśmy część sprawozdań finansowych. Nie napawają one radością.

Podaliśmy „Nowe Miasto” sp. z o.o. do sądu za brak udostępnienia nam informacji publicznej

Złożyliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwach skargę na zarząd miejskiej spółki Nowe Miasto sp. z o.o., właściciela Aquarionu, Miasteczka Westernowego, czy Muzeum Ognia za odmowę udostępnienia informacji publicznych m.in: dotyczących sytuacji finansowej spółki, rejestru umów zawartych przez spółkę, czy reguł wykorzystywania przez zarząd samochodów i komórek służbowych do celów prywatnych. Podjęliśmy także inne kroki… więcej Podaliśmy „Nowe Miasto” sp. z o.o. do sądu za brak udostępnienia nam informacji publicznej