O Projekcie

W ramach działań „Jawnych Żor” wydobyliśmy od prezydenta miasta i udostępniliśmy rejestr wszystkich umów zawartych przez władze miasta w 2015 roku, 2016 roku i I kwartale 2017 roku. Dzięki temu wiesz za co, komu i ile płacą urzędnicy z Twoich pieniędzy. Dzięki nam po raz pierwszy w historii miasta, każdy mieszkaniec Żor ma tę wiedzę. Teraz uzyskamy od urzędników rejestr umów z poprzednich lat oraz uzyskiwać będziemy na bieżąco, co kwartał obecnego roku, takie zestawienie wydatków z Twoich pieniędzy.

Wydobyliśmy, zakopane wśród innych dokumentów w BIP UM Żory i pokazaliśmy Tobie dokładne zestawienie całego zadłużenia miasta na koniec 2016 roku wraz z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek w przyszłych latach. Wiesz teraz ile zadłużenia władze miasta muszą spłacić Twoimi pieniędzmi. 

Na nasz wniosek prezydent miasta przekazał nam wszystkie protokoły z zebrań mieszkańców i wyborów Rad i Zarządów Dzielnic w 2016 roku. Wiesz teraz, jak wybrano władze Twojej Dzielnicy, który radny dzielnicy dostał więcej, a który mniej głosów.

Teraz wydobywamy dla Ciebie (na podstawie dostępu do informacji publicznej) kolejne dokumenty i przyglądamy się działaniom władz miasta i ich planom, byś wiedział i decydował o tym, co dzieje się w Żorach.

Jawne Żory to działania prowadzone przez stowarzyszenie Grupa Działamy byś wiedział więcej o:

 • wszelkich sprawach dotyczących pozyskiwania przez podatki i opłaty lokalne i wydawania Twoich pieniędzy przez władze miasta;
 • gospodarowaniu miejskim, czyli także Twoim majątkiem, w tym gruntami miejskimi przez urzędników i spółki miejskie;
 • kredytach i pożyczkach zaciąganych w Twoim imieniu przez władze miasta;
 • rzeczywistych kosztów koncertów, imprez, zakupów i inwestycji miejskich, w tym tych planowanych;
 • wszelkich decyzjach podejmowanych przez władze miasta, w tym dotyczących edukacji dzieci i młodzieży, sprawami seniorów, rozwojem sportu i rekreacji, walki ze SMOG-iem, czy segregowania i odbiorem odpadów;
 • gospodarowania finansami przez Twoją Radę Dzielnicy.

Jawne Żory promują przejrzystość miejskich finansów, decyzji władz miasta i urzędników oraz wspierają Ciebie we współdecydowaniu o Twojej najbliższej okolicy w mieście i najbliższych Tobie spraw do załatwienia w Żorach. Jako mieszkaniec Żor masz konstytucyjne prawo współdecydowania o przestrzeni publicznej w mieście, prawie miejscowym i przyszłości miasta, przedstawiając władzom Żor, urzędnikom swoje wnioski, propozycje i uwagi. Z Twoim zdaniem władze Żor muszą się liczyć i pomagamy Tobie, byś mógł je zaprezentować.

Jawne Żory piętnują niegospodarność władz miasta, urzędników oraz zarządzających miejskimi spółkami i instytucjami. Piętnują samowolę władz w podejmowaniu decyzji, planowaniu przyszłości miasta i gospodarowaniu publicznymi finansami.

Celami projektu Jawne Żory są:

 • zwiększenie przejrzystości oraz jawności miejskich finansów i decyzji urzędników Miasta Żory,
 • zwiększenie dostępu do informacji publicznej przez mieszkańca Żor,
 • zwiększenie współdecydowania przez każdego żorzanina w podejmowaniu decyzji przez władze miasta,
 • zwiększenie demokratycznej i prawnej kontroli organów władz miasta przez mieszkańców Żor,
 • rozwój lokalnej społeczności i demokracji,
 • upowszechnienie i ochrona wolności, praw oraz swobód obywatelskich.

Projekt jest prowadzony w ramach realizacji zadań pożytku publicznego całkowicie woluntarystycznie przez członków i współpracowników stowarzyszenia Grupa Działamy (więcej o nas przeczytasz w dziale Kontakt). Nie pobieramy za swoją pracę wynagrodzenia. Nie mamy z tego dochodu dla siebie.

Koordynator projektu: Dariusz Kos – przedstawiciel stowarzyszenia Grupa Działamy

Finansowanie projektu: wyłącznie z prywatnych darowizn, bez udziału środków publicznych i dotacji samorządowych. Wszystkie zebrane pieniądze wydajemy tylko na konkretne rzeczy i działania.


Wesprzyj teraz swoją wiedzę! Dowiedz się więcej! Przekaż darowiznę na rozwój „Jawnych Żor”. Nie czekaj! Prosimy wesprzyj swój projekt na www.zrzutka.pl/jawnezory

PotrzebujeMY Twojej darowizny na jeszcze lepszą profesjonalizację projektu, czyli:

 • stworzenie plenerowej wystawy „Rejestr Umów Miasta Żory 2017” – chcemy zakupić profesjonalne ścianki wystawowe, plenerowe i wydrukować na nich dużej wielkości zestawienie wydatków miasta z umów – wystawa byłaby ustawiona na Rynku, a później wędrowałaby po żorskich Dzielnicach;
 • profesjonalną wizualizację danych, tworzenie infografik i obsługę graficzną całego projektu (wykupienie abonamentów na programy graficzne i opłacenie profesjonalnego grafika);
 • promocję projektu w lokalnych mediach (zakup banerów reklamowych na portalach), zakup reklamy na Facebooku, druk plakatów promujących,
 • FUNDUSZ PRAWNY I SĄDOWY – pomoc prawną, w tym opłaty sądowe dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, do którego zamierzamy się odwoływać od niekorzystnych decyzji władz miasta,
 • opłaty za łącza internetowe,
 • papier i inne materiały biurowe.

ProsiMY! Wesprzyj Jawne Żory! Wpłać darowiznę na nasz projekt na www.zrzutka.pl/jawnezory

Darowizna jest wtedy anonimowa jeśli zechcesz!

JesteśMY wdzięczni i dziękujeMY Tobie za każdą wpłaconą złotówkę!

Możesz wesprzeć Jawność Żor przekazując darowiznę bezpośrednio na konto bankowe stowarzyszenia Grupa Działamy!

Grupa Działamy, os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory

Bank Zachodni WBK     84 1090 2590 0000 0001 3365 8665                        Tytuł: Darowizna Jawne Żory

 

DbajMY razem o nasz wspólny majątek w Żorach!

PatrzMY żorskiej władzy na ręce!