Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało na portalu ekrs.ms.gov.pl najnowsze sprawozdanie finansowe żorskiej spółki Nowe Miasto sp. z o.o. za 2017 rok. Ściągnęliśmy je i udostępniliśmy także na naszej stronie jawne.zory.tv

„[…] Zarząd ocenia sytuację Spółki jako trudną na co składa się wysokie zadłużenie spółki oraz problemy z uzyskanie rentowności w głównych obszarach, które wynikają ze specyfiki działalności.[…] Ponadto istotnym obciążeniem są koszty odsetek od zadłużenia finansowego oraz wzrost kosztów usług obcych […]”

– podsumowuje kondycję finansową Zarząd Nowego Miasta w swym Sprawozdaniu z działalności w 2017 roku.

Roczna strata miejskiej spółki za 2017 wyniosła ponad 4 mln 659 tys. zł. Rok wcześniej strata spółki wyniosła ponad 4 mln 995 tys. złotych. W 2015 roku strata miejskiej spółki wyniosła 6 mln 552 tys. zł. W 2014 roku strata spółki sięgnęła 4 mln 192 tys. zł. W ciągu czterech lat miejska spółka straciła łącznie ponad 20 mln 400 tys. złotych.

Mimo wzrostu przychodów miejskiej spółki nadal utrzymywane są wysokie koszty, które wzrosłe znacznie w 2017 roku. Same koszty usług obcych wzrosły o 1 mln zł w porównaniu z 2016 rokiem. W zeszłym roku Nowe Miasto wydało 4,687 mln zł na usługi zewnętrzne. Wzrosły też o ponad pół miliona koszty finansowe miejskiej spółki do poziomu 2,1 mln zł.

Zadłużenie miejskiej spółki komunalnej także rośnie. Zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku spółki wzrosły z 40,4 mln zł w 2016 roku do aż 74 mln zł na koniec 2017 roku! Kwota zabezpieczeń na majątku spółki Nowe Miasto sięgnęła rekordowej kwoty 115,7 mln zł! Z tego ustanowiona hipoteka na nieruchomościach spółki wynosi na koniec 2017 roku 78,7 mln zł, a kwota na jaką wystawiono weksle spółki, jako zabezpieczenie zobowiązań to 37 mln zł!

Jak to się ma do zarobków dwuosobowego Zarządu Spółki Nowe Miasto? Wynagrodzenie brutto wypłacone organowi zarządu w 2017 roku wyniosło 357 542,80 zł. W sprawozdaniu pojawiło się także wynagrodzenie „organu administrującego” bez wyjaśnienia o jaki organ chodzi. Wynagrodzenie brutto „organu administrującego” wyniosło aż 374 982,36 zł. Spółka z o.o. nie posiada takiego organu, bowiem organami takiej spółki zgodnie z kodeksem spółek handlowym i ustawą o gospodarce komunalnej są:

  • Zgromadzenie Wspólników, którym z mocy prawa w spółce komunalnej jest wójt/burmistrz/prezydent;
  • Rada Nadzorcza, jako organ kontrolny;
  • Zarząd, jako organ reprezentacji.

Organ administrujący pojawia się tylko w Spółce Europejskiej, którego to statusu komunalne Nowe Miasto sp. z o.o. nie posiada. Zwrócimy się zatem do zarządu Nowego Miasta o wyjaśnienie i podanie składu owego organu zważywszy, że to najwyższe koszty wynagrodzenia w spółce.

Bilans za 2017 rok:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

POBIERZ [368.37 KB]

Rachunek zysków i strat:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

POBIERZ [163.88 KB]

Sprawozdanie Zarządu Nowe Miasto sp. z o.o.:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

POBIERZ [2.06 MB]

Informacje dodatkowe i noty:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

POBIERZ [5.99 MB]

Sprawozdanie biegłego rewidenta:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

POBIERZ [254.19 KB]

Rachunek przepływów pieniężnych:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

POBIERZ [181.95 KB]

Zestawienie zmian w kapitale własnym:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

POBIERZ [224.42 KB]