Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

W bazie dokumentów finansów składanych do Krajowego Rejestru Sądowego Ministerstwa Finansów opublikowano Sprawozdanie Zarządu i Opinię biegłego rewidenta, Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat spółki Nowe Miasto. Sytuacja finansowa tej miejskiej spółki jest bardzo zła:

„[…]Zwracamy uwagę na poniesienie przez Spółka po raz kolejny znacznej straty finansowej. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazana w bilansie strata przekracza sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zgodnie z art. 233 § 1 KSH (Kodeks spółek handlowych), Zarząd ma obowiązek niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki. Aktywa obrotowe stanowią 61% zobowiązań krótkoterminowych, dalsza kontynuacja działalności przez Spółkę w dłuższym okresie czasu (ponad 12 miesięcy od dnia bilansowego) jest uzależniona od zapewnienia finansowania przez jedynego wspólnika lub/i pozyskania inwestora strategicznego.[…]”

To opinia biegłego rewidenta po zbadaniu dokumentów finansowych spółki.

Roczna strata Nowego Miasta za 2018 wyniosła ponad 5 mln 532 tys. złotych. Rok wcześniej strata spółki wyniosła ponad 4 mln 659 tys. złotych. W 2016 roku strata miejskiej spółki wyniosła 4 mln 995 tys. złotych.  W 2015 roku strata spółki sięgnęła aż 6 mln 552 tys. zł. W 2014 roku spółka straciła ponad 4 mln 192 tys. zł. W ciągu pięciu lat miejska spółka straciła łącznie ponad 26 mln 055 tys. złotych.

Co najważniejsze spadły znacząco, bo aż o ponad 2 mln zł przychody operacyjne spółki, zatem te z jej podstawowej działalności (Miasteczko Westernowe, Aquarion, Karuzela Żorzanka, Muzeum Ognia, sprzedaż nieruchomości). Dwa lata temu roku zarobiła ponad 18,9 mln zł, już w zeszłym roku było to tylko 16,8 mln zł. Udało się spółce ograniczyć koszty prowadzenia działalność z 24,1 mln zł do 20,6 mln zł, lecz nie na wiele to się zdało. Strata na działalności operacyjnej powiększyła się w porównaniu do 2017 roku o 800 tys. zł. Spółka Nowe Miasto na prowadzeniu swej działalności straciła ponad 3,335 mln zł. W zeszłym roku Nowe Miasto wydało 4 mln zł na usługi zewnętrzne. Wzrosły znów koszty finansowe miejskiej spółki, czyli płacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i osiągnęły poziom 2,2 mln zł. W kolejnych latach będą rosnąć, bowiem spółka oprócz samych odsetek będzie musiała rozpocząć spłatę kapitału pożyczki. 

Zadłużenie miejskiej spółki komunalnej także rośnie. Zobowiązania długoterminowe wyniosły na koniec zeszłego roku ponad 42,5 mln zł. Co ważne wzrosły z ponad 679, 6 tys. zł do blisko 2 mln zł zobowiązania podatkowe i publicznoprawne spółki (cła, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne należne państwu i samorządom). Zarząd spółki podpisał dodatkowe weksle, przez co zabezpieczenia zobowiązań wystawionymi przez Nowe Miasto wekslami wzrosło do poziomy 37, 4 mln zł. Kwota zabezpieczeń na majątku miejskiej spółki sięgnęła w 2018 roku rekordowej kwoty 116,2 mln zł! Z tego ustanowiona hipoteka na nieruchomościach spółki wynosi na koniec 2017 roku 78,7 mln zł i nie zmieniła się od zeszłego roku.

Jak to się ma do zarobków Zarządu Spółki Nowe Miasto? W zeszłym roku, a dokładniej 27 sierpnia 2018 roku odwołano z funkcji zastępcy prezesa zarządu p. Zdzisława Grodeckiego. Od tej pory spółką kieruje jednoosobowo Arkadiusz Tomaszewski. Wynagrodzenie brutto wypłacone organowi zarządu w 2018 roku wyniosło 366 246,23 zł i mimo, iż przez 4 miesiące w Zarządzie zasiadała tylko jedna osoba było większe niż w 2017 roku. Wtedy wynagrodzenie wypłacone dwóm członkom zarządu wyniosło 357 542,80 zł. 

Najgorzej wyglądają wskaźniki płynności, bowiem wskazują one w jakiej kondycji jest spółka. Te poleciały w 2018 roku na łeb na szyję i wkrótce mogą szorować dno. 

Wskaźnik płynności bieżącej dla spółki Nowe Miasto spadł w ciągu roku z 2,20 do 0,61. Ten wskaźnik pokazuje, jak firma radzi sobie z regulowaniem zobowiązań krótkoterminowych (np. z tytułu dostaw towarów i usług). Wartość tego wskaźnika poniżej 1 świadczy o kłopotach w regulowaniu zobowiązań w terminie. 

Wskaźnik szybkiej płynności spadł w ciągu roku do bardzo niebezpiecznego poziomu 0,25. W podręcznikach zarządzania alarmują, że wskaźnik na poziomie niższym od 0,8 świadczyć może o trudnościach płatniczych przedsiębiorstwa. Może to spowodować zaległości płatnicze. 

Poniżej zalecanego progu (0,2) znajduje się wskaźnik płynności gotówkowej spółki – 0,15. Pokazuje on, iż spółka ma problemy z wypłacalnością w bardzo krótkim okresie. Wszystkie trzy wskaźniki pokazują, że spółka stoi na granicy wypłacalności.

Znacząco pogorszyła się zdolność kredytowa spółki. Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych miejskiej spółki skoczył na 2,28. Oznacza to, że na każde 1 zł kapitału własnego spółki przypada 2,28 zł zadłużenia. 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia wzrósł do 70%, co oznacza pogorszenie wiarygodności i zdolności kredytowej spółki.

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego wzrósł do 1,76. Optymalnym poziomem jest 1. Tak wysoki poziom zadłużenia długoterminowego oznacza, iż miejska spółka jest nadmiernie zadłużona co zagraża jej bezpieczeństwu finansowemu.

Co to wszystko oznacza dla miejskiej spółki i majątku gminnego? Jeśli Nowe Miasto nie znajdzie szybko nowego inwestora, który obejmie nowe udziały, albo jeśli Miasto Żory nie dokapitalizuje spółki, czyli nie wykupi nowych udziałów na kilka milionów złotych, to spółce zagraża bankructwo, a w najlepszym przypadku układ z wierzycielami.

Stowarzyszenie Grupa Działamy, by chronić majątek Żorzanek i Żorzan, w tym Aquarion, czy karuzelę Żorzankę przed przejęciem go przez wierzycieli za długi spółki zawnioskowało do Rady Miasta Żory o podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki Nowe Miasto. W ten sposób można przerwać błędne koło generowania coraz większych strat przez nierentowną spółkę miejską i ochronić majątek mieszkańców.

Poniżej pełne dokumenty finansowe spółki:

Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat:

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

POBIERZ [3.65 MB]

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

POBIERZ [1.30 MB]

NOTY FINANSOWE:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

POBIERZ [87.60 KB]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

+ 30 = 33