WSPIERAJ!

Wesprzyj obronę Twoich praw i wolności obywatelskich w Żorach i w okolicy! Wesprzyj pozyskiwanie dla Ciebie i Żorzan informacji o działaniach władz miasta! Działaj! Przekaż darowiznę na organizację walczącą, by władze samorządowe działy na rzecz ludzi, a nie w interesie własnym i powiązanych z władzą biznesmenów. Jesteśmy niezależni od władz i przedsiębiorstw. Nie uzyskujemy od nich finansowania, dlatego tak ważne jest Twoje wsparcie w obronie demokracji! Nie czekaj! Wesprzyj więcej Jawności! Broń z nami swoich praw! www.zrzutka.pl/jawnezory

Stowarzyszenie Grupa Działamy to niezależna organizacja społeczna zajmująca się obroną praw człowieka i wolności obywatelskich oraz rozwojem demokracji. Bronimy demokracji. Przeciwdziałamy nieprzejrzystym decyzjom władz. Skutecznie pracujemy nad tym, by władze samorządowe działały na rzecz ludzi, mieszkańców, a nie we własnym interesie i zaprzyjaźnionych biznesmenów. Zwiększamy jawność podejmowania decyzji przez władze miast i gmin. Działamy na rzecz większego wpływu mieszkańców na decyzje podejmowane przez władze samorządowe w lokalnych sprawach.

Stowarzyszenie Grupa Działamy powstało w 2016 roku i liczy kilkunastu współpracowników oraz wielu wolontariuszy w regionie.

Nie uczestniczymy w działaniach politycznych i partyjnych ani nie popieramy samorządowych polityków, czy kandydatów na samorządowe stanowiska. Nie bierzemy pieniędzy od władz miast i gmin regionu oraz od przedsiębiorstw. To pozwala pozostał całkiem niezależnym stowarzyszeniem od każdej lokalnej władzy i biznesu bez względu na to kim są i ile mają władzy i pieniędzy.

Używamy każdych przepisów prawa, każdego legalnego narzędzia, aby podjąć walkę w interesie ludzi i wygrać! Mobilizujemy i wspieramy mieszkańców, by się jednoczyli w obronie swoich praw i naciskali lokalne władze w ważnych dla nich problemach, przedstawiamy władzy wszystkie wady i błędy projektowanych uchwał rad miasta i gminy oraz prawa lokalnego, skarżymy decyzje władz do sądów, gdy łamią prawa i działają przeciwko mieszkańcom, składamy skargi do instytucji rządowych na działania samorządów i piszemy do niezależnych instytucji publicznych wnioski i petycje w celu ochrony lokalnej społeczności i zaangażowania się w działania przynoszące zmianę decyzji władz samorządowych.

Wielokrotnie pokazaliśmy i udowodniliśmy, że potrafimy wygrać z władzami samorządowymi bitwy w obronie mieszkańców. Skutecznie doprowadzamy do zmian decyzji władz lokalnych. Potrafimy prawnymi działaniami doprowadzić do unieważnienia złego prawa lokalnego, by wygrało zdrowie, bezpieczeństwo, sprawiedliwość i demokracja.

Z Tobą możeMY więcej!

Nasza siła pochodzi od ludzi takich jak Ty, którzy wspierają naszą pracę. ProsiMY przekaż darowiznę byśmy mogli działać bardziej efektywnie!

Grupa Działamy, os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory

Santander Bank Polska     84 1090 2590 0000 0001 3365 8665                        Tytuł: Darowizna na cele statutowe

Ustaw płatność na każdy miesiąc, byśmy mogli jeszcze bardziej efektywnie działać w obronie demokracji i praw mieszkańców Żor i regionu!

Możesz też darowiznę przekazać poprzez Zrzutkę na: www.zrzutka.pl/jawnezory